Starší školní

O Božím prosťáčkovi/hlupáčkovi/

Autor: 
Daniel Henych
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 

Království se rozděluje

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 11,11–13
Datum přípravy: 
Ne, 08/01/2017

Téma

Království, kde na Hospodina nikdo nedbá, se rozpadá.

Odkaz na píseň: 
Ranní prosba (SV275)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)

Stavba a posvěcení chrámu

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 6,11–13
Biblický oddíl: 
1 Královská 8,10–61
Datum přípravy: 
Ne, 18/12/2016

Téma

Šalomoun staví překrásný Hospodinův chrám, ale nejdůležitější je, aby žil on i jeho lid podle Božích přikázání, pak bude Hospodin uprostřed nich.

Odkaz na píseň: 
Chvalte Pána (BTS31)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Tebe, Bože, chválíme (EZ161)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
Žalm 150 (SV65)

Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 2,1–3,46
Datum přípravy: 
Ne, 11/12/2016
 

Pro učitele

Výkladové poznámky

Odkaz na pracovní list: 
13 Salomounova moudrost a sláva
Odkaz na pracovní list: 
13 Šalomounova moudrost a sláva - st
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Ozvi se, Pane můj (EZ440)

Smutný vítěz David

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 15,1–19,44
Datum přípravy: 
Ne, 04/12/2016

Téma

David vyhrává jako král, ale prohrává jako otec. Ujištění o Boží blízkosti, i když jsme smutní.

Cíle

Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Ovečky (SV198)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)

Davidova vina a pokání

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 11
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 12,1–25
Datum přípravy: 
Ne, 27/11/2016

Téma

David se stává mocným králem, je mocným hrdinou, ale i on jako člověk hřeší, svého hříchu lituje a touží po nápravě.

Cíl

Děti si uvědomí, co je to vina. Zároveň jim postava Davida ukáže, co s tím. Ukáže jim pokání, touhu se napravit i naději, že právě v té chvíli nás Bůh slyší a přijímá.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

David? Nábal? Abígajil!

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 25,1–42
Datum přípravy: 
Ne, 20/11/2016

Téma

Jak se poprat s hněvem?

Cíl

Nejmenší děti uslyší méně známý příběh. Uslyší, že hněvu jde čelit vstřícností. Prostřední a starší děti uslyší, že ve vzájemných vztazích nemá vítězit povýšenost, hněv (pomstychtivost), ale respekt a laskavost.

Odkaz na píseň: 
Oko za oko (SV235)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (BTS38)

Boží bojovník David

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 22,1–5
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 24
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 26
Datum přípravy: 
Ne, 13/11/2016

Téma

David není superhrdina ani vítěz, jeho postavení se mění díky Boží pomoci a jeho příkladnému spolehnutí na ni.

Odkaz na pracovní list: 
17 David a Saul
Odkaz na pracovní list: 
08 Saul pronásleduje Davida
Odkaz na pracovní list: 
08 Saul pronásleduje Davida - st
Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (SV305)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Vezmi, Pane, život můj (EZ473)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)

Vánoční divadla

Vážení přátelé, rádi zavěsíme na náš web Váš originální text vánoční hry. Těší nás, že se každý rok objeví něco nového. Inspirujete tím ostatní. Je dobré, když vypíšete na začátku stručné téma hry, počet osob a vhodné pomůcky, kostýmy a kulisy. Můžete poslat mailem na vychova@e-cirkev.cz nebo po přihlášení sami zavěsit.
 

Hospodin je s tebou – a co na to já?

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 18,1–20,42
Datum přípravy: 
Ne, 06/11/2016

Téma

Reakce na to, že s někým je Hospodin, mohou být tak různé!

Odkaz na pracovní list: 
07a Jónatan a David
Odkaz na pracovní list: 
07 Jonatan a David - st
Odkaz na píseň: 
Nada te turbe (SV460)
Syndikovat obsah