Starší školní

Hle, jsem služebnice Páně…

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 1:26-56
Datum přípravy: 
Ne, 15/04/2018

Lukášova dějeprava pro Teofila

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 1:5-25
Biblický oddíl: 
Lukáš 1:57-80
Datum přípravy: 
Ne, 08/04/2018
Odkaz na pracovní list: 
2 Narození Jana Křtitele

Já jsem s vámi – jděte po všem světě

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Matouš 28
Datum přípravy: 
Ne, 01/04/2018

Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Matouš 27
Datum přípravy: 
Ne, 25/03/2018
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Kříž (SV171)
Odkaz na píseň: 
Šly zrána ke hrobu (SV324)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Zas Pána křižujou (SV391)
Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (SV225)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)

Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Matouš 26:69-75
Datum přípravy: 
Ne, 18/03/2018
Odkaz na pracovní list: 
36 Petrovo zapření
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)
Odkaz na píseň: 
Hořká byla noc (SV73)
Odkaz na píseň: 
Zůstaňte zde (SV443)

Naše zrcadlo

Původ materiálu: 
Alžběta Matějovská
Biblický oddíl: 
Matouš 25:31-46
Datum přípravy: 
Ne, 11/03/2018

Téma

Bůh je na straně slabých, chudých a cizinců. V těchto potřebných se setkáváme s Bohem.

Cíl

U předškolních a mladších školních dětí by mělo jít především o pochopení, že pomoc může být něčím, co mohu druhým dát, a že z pomoci může vzniknout i přátelství. Když druhému pomáhám, nejen dávám, ale také něco získávám.

U starších školních dětí jde již více o rozměr odpovědnosti a o krok k mému vlastnímu jednání.

Odkaz na píseň: 
Viděl jsem tě Pane (SV370)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)

Vánoční básničky různých autorů

Autor: 
např. Balcar, Bašus, Brož
Přiložený soubor: 

Syn dán jest nám

Starozákonní příběh.
Autor: 
Lydie Cejpová
Rok vzniku: 
2001
Přiložený soubor: 

Život ve sboru – odpuštění

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
Matouš 18
Datum přípravy: 
Ne, 04/03/2018

Téma

Na čem a na kom záleží

Cíl

Otevřít s dětmi otázku významnosti z pohledu lidského a z pohledu Božího.


Pro učitele

Výkladové poznámky

Úvod této kapitoly (vv. 1–5) není omylem, ale předznamenáním, které určuje náš život, naše postoje — uvědomit si, jaká životní pravidla patří do království Božího. A ta neplatí pouze pro druhé, ale především pro nás.

Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)

Podobenství království – plevel mezi pšenicí

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
Matouš 13:24-30
Biblický oddíl: 
Matouš 13:36-43
Datum přípravy: 
Ne, 25/02/2018

Téma

Své království Pán Bůh otevírá každému člověku

Cíl

S dětmi otevřeme otázku otevřenosti vůči druhému člověku.


Pro učitele

Výkladové poznámky

Podobenství „je něco jako hádanka: je to cosi, co vyprávíme a posluchači vědí, že se v tom mají poznat. Všechno ostatní už není důležité a není nijak předepsané.“ (J. Mrázek: O kozlech, ovcích a lidech, str. 6)

Odkaz na píseň: 
Písnička díků (BTS18)
Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Syndikovat obsah