Mladší školní

Vánoční divadla

Vážení přátelé, rádi zavěsíme na náš web Váš originální text vánoční hry. Těší nás, že se každý rok objeví něco nového. Inspirujete tím ostatní. Je dobré, když vypíšete na začátku stručné téma hry, počet osob a vhodné pomůcky, kostýmy a kulisy. Můžete poslat mailem na vychova@e-cirkev.cz nebo po přihlášení sami zavěsit.
 

Hospodin je s tebou – a co na to já?

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 18,1–20,42
Datum přípravy: 
Ne, 06/11/2016

Téma

Reakce na to, že s někým je Hospodin, mohou být tak různé!

Odkaz na pracovní list: 
07a Jónatan a David
Odkaz na pracovní list: 
07 Jonatan a David - st
Odkaz na píseň: 
Nada te turbe (SV460)

Lidi na lidi jsou jako saně?

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 17
Datum přípravy: 
Ne, 30/10/2016

Téma

Spoléhat na Boha až v druhé řadě?

Cíl

Děti objeví, že spoléhat se na Boha a na své síly jde ruku v ruce – nikoliv proti sobě, nikoliv vedle sebe, ale spolu.


Pro učitele

Výkladové poznámky

Výkladové poznámky tentokrát nebudou podle veršů, ale podle postav, jak je tento úsek Bible představuje čtenáři.

Odkaz na píseň: 
David (SV293)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

Nový král

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 16
Datum přípravy: 
Ne, 23/10/2016

Téma

Co nejdůležitějšího má král.

Cíl

Děti objeví hodnotu vyvolení Hospodinem

Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Jak stromy volily krále (SV70)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)

Proč a jak Saulovo kralování skončilo

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 13
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 15
Datum přípravy: 
Ne, 16/10/2016

Téma

Izraeli měl kralovat Hospodin. Když už je tady král, není zároveň knězem, některé úkony mu nepřísluší. I král (resp. právě král) musí být poslušný. Poslušnost je důležitější než úkony, rituály, oběti.

Odkaz na pracovní list: 
04 Saulova neposlušnost a nekajícost
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

Saul králem

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 11
Datum přípravy: 
Ne, 09/10/2016

Téma

Když se drží za jeden provaz, i ohrožení, strach a přesila se dají přemoci.

Odkaz na pracovní list: 
03 Saul králem
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

O prvním království a prvním králi

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 8
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 10,17–27
Datum přípravy: 
Ne, 02/10/2016

Téma

Izraelci jsou nespokojeni, jak se v zemi soudí a cítí se ohroženi, když na ně dorážejí nepřátelská vojska, a proto chtějí mít krále, jako ho mají ostatní. Hospodin Bůh vyvolí Saula a Samuel ho slavnostně pomazává za krále.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci)

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 7
Datum přípravy: 
Ne, 25/09/2016

Téma

Bůh v našem životě jedná a je dobré si to připomínat, on nás vede cestou života. Boží jednání v našem životě zanechává stopy. Všímáme si těchto stop?

Odkaz na píseň: 
Samuelova prosba (SV185)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Pěj hosana (SV41)
Odkaz na píseň: 
Modlitba Tomáše Moora (SV56)
Odkaz na píseň: 
V tebe, Bože, doufám (EZ620)
Odkaz na píseň: 
Důvěřuj se v Pána (EZ623)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)

Izrael ztrácí truhlu smlouvy

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 4,1–6,16
Datum přípravy: 
Ne, 18/09/2016

Téma

Hospodinova sláva není vázána na lidské představy a úspěchy

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Voláme z hlubokosti (EZ492)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

Samuel slyší

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 2,12–3,21
Datum přípravy: 
Ne, 11/09/2016

Téma

Jaký musí být člověk, aby tu mohl být pro druhé

Cíl

Nabídnout dětem k promyšlení, že pomoc druhému člověku vyžaduje v první řadě umět naslouchat. A že není jedno, komu nasloucháme.

Odkaz na píseň: 
Samuelova prosba (SV185)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Pěj hosana (SV41)
Syndikovat obsah