Mladší školní

Dál, přece nejdeme sami III – katechetická příručka na rok 2017/2018

Tématem materiálů (nejen) pro nedělní školy na školní rok 2017/2018 jsou novozákonní příběhy. Jedná se o třetí část čtyřletého dějepravného cyklu — první dva roky byly věnovány starozákonním příběhům, tento rok načínáme část druhou, novozákonní.

Tištěná příručka byla vzhledem k rozsahu opět rozdělena na dva svazky; první díl (Marek) vyjde tiskem okolo poloviny srpna 2017, cena tištěné příručky je 280Kč (tj. 140 Kč/svazek), cena elektronické publikace pak 60 Kč.

Úlohy budou s dostatečným předstihem vyvěšeny na katechetickém webu.

Dál přece nejdeme sami: Od Elijáše k mesiášovi (el. příručka)

Katechetická příručka na rok 2016/2017 — část druhá.

60,00Kč

Zaslíbení mesiáše

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Izajáš 61
Datum přípravy: 
Ne, 25/06/2017

Téma

Žijeme dnes, ale naše naděje nás přesahuje.

Cíl

Uvědomit si, že naše každodenní víra vychází a opírá se o celkový výhled. Vidět svůj každodenní život, zápasy i nedokonalost z perspektivy konečné Boží naděje.


Pro učitele

Biblický text: Iz 61 – Boží Pomazaný přichází vyhlásit novou naději, návrat, obnovu a spásu

Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)

Obnova Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 1 - 2
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 4:1-11
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 8:1-3
Datum přípravy: 
Ne, 18/06/2017

Téma

Pán Bůh pomáhá a dává sílu obnovit pobořené město.

Cíle

  • Děti si uvědomí, že obnova něčeho zničeného není snadná.
  • Děti přemýšlejí, co dělat, když se mi někdo posmívá.
  • Děti uslyší, že v obnoveném městě bylo důležité opět slavit bohoslužby.
  • Děti diskutují, v čem a jak se ne/vymezovat vůči svému okolí (starší).

Pro učitele

Biblický text: Neh 1 a 2; 4,1-11; 8,1-3

Odkaz na pracovní list: 
39 Obnova Jeruzaléma - st
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Sanctus (SV295)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)

Návrat ze zajetí a stavba chrámu

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Ezdráš 1
Biblický oddíl: 
Ezdráš 3 - 4
Biblický oddíl: 
Ezdráš 6:15-22
Datum přípravy: 
Ne, 11/06/2017

Téma

Pán Bůh nenechal lidi ve vyhnanství, vracejí se a stavějí chrám

Odkaz na pracovní list: 
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu - st
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)

Rozhodnutí královny Ester

Původ materiálu: 
Lukáš Klíma
Biblický oddíl: 
Ester 4:1-17
Datum přípravy: 
Ne, 04/06/2017

Téma

Ester se rozhodne riskovat vlastní život pro záchranu svého národa

Cíl

  • Děti porozumí těžkému rozhodování, které nastává ve chvíli, kdy je potřeba riskovat vlastní ohrožení pro záchranu mnoha dalších lidí.
  • Děti přemýšlí o tom, co Ester k tomuto rozhodnutí přivedlo, co jí v něm pomohlo.
  • Děti si uvědomí, že sounáležitost vede k odpovědnosti a že modlitba k Bohu má velkou moc.

Pro učitele

Biblický text: Est 4,1–17

Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)

Vidění krále Belšasara

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Daniel 5:1-30
Datum přípravy: 
Ne, 28/05/2017

Téma

Nikdo a nic není silnější než Bůh

Cíl

Děti mají být ujištěny, že Pán Bůh není netečný k tomu, co se zde na zemi děje. Je nablízku, povzbuzuje, má pro nás svůj „dobrý plán“. A nikdo, kdo si „hraje na Boha“, nemůže dopadnout dobře. Hospodin se nenechá urážet, zesměšňovat. A nikdo s ním nemůže manipulovat. On je silnější a mocnější. A má tu poslední slovo. Vzkazuje varování. Chystá záchranu.

Pro učitele

Biblický text: Da 5,1–30

Odkaz na pracovní list: 
33 Vidění krále Belšasara
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Judští mládenci v ohnivé peci

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Daniel 3:1-30
Datum přípravy: 
Ne, 21/05/2017

Téma

Vytrvat se víře, ať se děje cokoli

Cíl

Děti mají být ujištěny, že nás Bůh neopouští. Má všechno pod kontrolou. A v určitých okamžicích vstupuje do dějin. Je s námi, i když se nežije vůbec dobře a snadno. Žádný člověk ani sebevětší vládce není mocnější než Pán Bůh. K víře patří i statečnost a odvaha. Příběh nás může takové odvaze učit a k ní inspirovat.


Pro učitele

Biblický text: Da 3,1–30

Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
My vyznáváme (EZ605)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Tři mládenci (SV341)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)

Daniel a jeho přátelé

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Daniel 1
Biblický oddíl: 
Daniel 6
Datum přípravy: 
Ne, 14/05/2017

Téma

Bůh věrný i v nesnázích — Věrnost Bohu i v nesnázích

Otevřu vaše hroby

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Ezechiel 37:1-14
Biblický oddíl: 
Jan 20:19-23
Biblický oddíl: 
Žalmy 85
Datum přípravy: 
Ne, 07/05/2017

Téma

Pán Bůh má poslední slovo. Žádná tma není tak temná, aby v ní Pán Bůh nemohl rozsvítit. Pán Bůh je dárcem života.

Cíl

  • Děti se dozvědí biblický příběh, o kterém zpívají v Údolí suchých kostí (Svítá 50).
  • Povíme jim o tom, že díky Bohu nic černého, smutného, bolestného není nezměnitelně napořád.

Pro učitele

Biblický text: Ez 37,1–14; J 20,19–23; (Ž 85)

Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění
Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění - st
Syndikovat obsah