Poslední příspěvky

Typ Nadpis
Kalendář akcí Přednáška z cyklu Osobnosti křesťanství
Kalendář akcí Deskoherní odpoledne pro celou rodinu
Kalendář akcí Kruh česko–německého porozumění
Kalendář akcí Jarní tábor pro děti
Kalendář akcí Přednáška z cyklu Osobnosti křesťanství
Kalendář akcí Večer chval a filmová noc
Článek Dá se víra naučit?
Článek Herlíkovice - pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi 17. - 23. března 2018
Článek Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi 24. 2.– 3. 3. 2018 v Janských Lázních
Katechetická příprava Ježíšovo nanebevstoupení
Katechetická příprava Na cestě do Emauz
Katechetická příprava Ukřižování a odpuštění podle Lukáše
Katechetická příprava Zacheus (v království Božím místa dost)
Katechetická příprava Příběhy nalezených ztracenců
Katechetická příprava O Lazarovi a o boháči beze jména
Katechetická příprava Samařan aneb bližní na cestě
Katechetická příprava Nevítaná milost
Katechetická příprava Malý Ježíš v chrámě
Katechetická příprava Spasitel pro celý svět
Katechetická příprava Hle, jsem služebnice Páně…
Katechetická příprava Lukášova dějeprava pro Teofila
Katechetická příprava Já jsem s vámi – jděte po všem světě
Katechetická příprava Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena
Katechetická příprava Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření
Katechetická příprava Naše zrcadlo