Ekologie http://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/236/all cs Příroda je Boží dar http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/priroda-je-bozi-dar <div class="product-body"><div> <div> Česk&aacute; křesťansk&aacute; environment&aacute;ln&iacute; s&iacute;ť ve spolupr&aacute;ci s ČCE vydala překlad &scaron;v&yacute;carsk&eacute; katechetick&eacute; př&iacute;ručky Př&iacute;roda je Bož&iacute; dar. Tato unik&aacute;tn&iacute; publikace propojuje biblick&yacute; v&yacute;klad s praktick&yacute;mi &uacute;koly souvisej&iacute;c&iacute;mi s ochranou Bož&iacute;ho stvořen&iacute;.</div> <div> &nbsp;</div> <div> </div></div> <span class="read-more"><a href="/publikace-ov/priroda-je-bozi-dar" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></span></div><div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">89,00Kč</span></div><div class="field field-type-text field-field-na-titulku"> <div class="field-label">Do bloku na titulce:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ne </div> </div> </div> Ekologie Péče o Boží stvoření Příroda Pracovní materiály Mon, 02 Mar 2015 10:43:20 +0000 benesova 8851 at http://katecheze.evangnet.cz