Dál přece nejdeme sami II http://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/250/0 cs Zaslíbení mesiáše http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/zaslibeni-mesiase-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> David Nečil </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Izajáš 61 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 40 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 25/06/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Žijeme dnes, ale naše naděje nás přesahuje.</p> <h3> Cíl</h3> <p>Uvědomit si, že naše každodenní víra vychází a&nbsp;opírá se o&nbsp;celkový výhled. Vidět svůj každodenní život, zápasy i&nbsp;nedokonalost z&nbsp;perspektivy konečné Boží naděje.</p> <hr /> <h2> Pro učitele</h2> <p>Biblický text: Iz 61&nbsp;&ndash; Boží Pomazaný přichází vyhlásit novou naději, návrat, obnovu a&nbsp;spásu</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/svita-novej-den-sv316">Svítá novej den (SV316)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/kristus-je-ma-sila-ez648">Kristus je má síla (EZ648)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/neskladejte-v-mocnych-nadeji-ez632">Neskládejte v mocných naději (EZ632)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/zaslibeni-mesiase-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 15:05:38 +0000 fhalama 12191 at http://katecheze.evangnet.cz Obnova Jeruzaléma http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/obnova-jeruzalema-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Lenka Ridzoňová </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Nehemjáš 1 - 2 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Nehemjáš 4:1-11 </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Nehemjáš 8:1-3 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 39 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 18/06/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Pán Bůh pomáhá a&nbsp;dává sílu obnovit pobořené město.</p> <h3> Cíle</h3> <ul> <li> Děti si uvědomí, že obnova něčeho zničeného není snadná.</li> <li> Děti přemýšlejí, co dělat, když se mi někdo posmívá.</li> <li> Děti uslyší, že v&nbsp;obnoveném městě bylo důležité opět slavit bohoslužby.</li> <li> Děti diskutují, v&nbsp;čem a&nbsp;jak se ne/vymezovat vůči svému okolí (starší).</li> </ul> <hr /> <h2> Pro učitele</h2> <p>Biblický text: Neh 1 a&nbsp;2; 4,1-11; 8,1-3</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-pracovni-lise"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/39-obnova-jeruzalema-st">39 Obnova Jeruzaléma - st</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/buh-je-zastita-ma-sv23">Bůh je záštita má (SV23)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/mir-na-zemi-daruj-nam-ez702">Mír na zemi daruj nám (EZ702)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/pan-buh-je-sila-ma-ez182">Pán Bůh je síla má (EZ182)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/bojujte-bojujte-dal-sv17">Bojujte, bojujte dál (SV17)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/sanctus-sv295">Sanctus (SV295)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/nekdo-me-vede-za-ruku-ez176">Někdo mě vede za ruku (EZ176)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/obnova-jeruzalema-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 15:03:05 +0000 fhalama 12190 at http://katecheze.evangnet.cz Návrat ze zajetí a stavba chrámu http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/navrat-ze-zajeti-a-stavba-chramu-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Lenka Ridzoňová </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Ezdráš 1 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Ezdráš 3 - 4 </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Ezdráš 6:15-22 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 38 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 11/06/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Pán Bůh nenechal lidi ve vyhnanství, vracejí se a&nbsp;stavějí chrám</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-pracovni-lise"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/38-navrat-ze-zajeti-stavba-chramu-st">38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu - st</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/navrat-ze-zajeti-stavba-chramu" target="_blank">Prejda, Pavel: Návrat ze zajetí a stavba chrámu (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.allesumdiekinderkirche.de/textsuche/esra.pdf" target="_blank">Esra und der Tempelbau (obsahuje názorné mapy měnících se vládnoucích říší; www.allesumdiekinderkirche.de; německy, v *.pdf)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/prosba-prijd-jiz-sv278">Prosba (Přijď již) (SV278)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/posila-na-cestu-sv135">Posila na cestu (SV135)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/pan-buh-je-sila-ma-ez182">Pán Bůh je síla má (EZ182)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/svita-novej-den-sv316">Svítá novej den (SV316)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/navrat-ze-zajeti-a-stavba-chramu-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 14:59:26 +0000 fhalama 12189 at http://katecheze.evangnet.cz Rozhodnutí královny Ester http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/rozhodnuti-kralovny-ester-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Lukáš Klíma </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Ester 4:1-17 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 37 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 04/06/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Ester se rozhodne riskovat vlastní život pro záchranu svého národa</p> <h3> Cíl</h3> <ul> <li> Děti porozumí těžkému rozhodování, které nastává ve chvíli, kdy je potřeba riskovat vlastní ohrožení pro záchranu mnoha dalších lidí.</li> <li> Děti přemýšlí o&nbsp;tom, co Ester k&nbsp;tomuto rozhodnutí přivedlo, co jí v&nbsp;něm pomohlo.</li> <li> Děti si uvědomí, že sounáležitost vede k&nbsp;odpovědnosti a&nbsp;že modlitba k&nbsp;Bohu má velkou moc.</li> </ul> <hr /> <h2> Pro učitele</h2> <p>Biblický text: Est 4,1&ndash;17</p> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/kralovna-ester" target="_blank">Prejda, Pavel: Královna Ester (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://flamecreativekids.blogspot.cz/2013/03/praying-for-strength-and-help-when-we.html" target="_blank">Provaz pomoci – k aktivitě pro předškoláky (flamecreativekids.blogspot.cz; anglicky)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://flamecreativekids.blogspot.cz/2015/09/strengthened-heart-esther-prayer-and.html" target="_blank">Srdce posílené modlitbou – k aktivitě pro mladší školní děti (flamecreativekids.blogspot.cz; anglicky)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://novyzpevnik.evangnet.cz/sites/novyzpevnik.evangnet.cz/files/osnova/Ma_duse_je_ticha-.pdf" target="_blank">Píseň Má duše je tichá z připravovaného zpěvníku (Ž 62)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/prijd-jiz-prijd-duchu-stvoriteli-ez675">Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli (EZ675)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/babylon-sv328">Babylon (SV328)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/bojujte-bojujte-dal-sv17">Bojujte, bojujte dál (SV17)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/pokuseni-svateho-antonina-sv207">Pokušení svatého Antonína (SV207)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/primluva-sv21">Přímluva (SV21)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/ja-o-pane-muj-sv331">To já ó Pane můj (SV331)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/rozhodnuti-kralovny-ester-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 14:52:19 +0000 fhalama 12188 at http://katecheze.evangnet.cz Vidění krále Belšasara http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/videni-krale-belsasara-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Marta Židková </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Daniel 5:1-30 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 36 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 28/05/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Nikdo a&nbsp;nic není silnější než Bůh</p> <h3> Cíl</h3> <p>Děti mají být ujištěny, že Pán Bůh není netečný k&nbsp;tomu, co se zde na zemi děje. Je nablízku, povzbuzuje, má pro nás svůj &bdquo;dobrý plán&ldquo;. A&nbsp;nikdo, kdo si &bdquo;hraje na Boha&ldquo;, nemůže dopadnout dobře. Hospodin se nenechá urážet, zesměšňovat. A&nbsp;nikdo s&nbsp;ním nemůže manipulovat. On je silnější a&nbsp;mocnější. A&nbsp;má tu poslední slovo. Vzkazuje varování. Chystá záchranu.</p> <h2> Pro učitele</h2> <p>Biblický text: Da 5,1&ndash;30</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-pracovni-lise"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/33-videni-krale-belsasara">33 Vidění krále Belšasara</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/videni-krale-belsasara" target="_blank">Titěra, Ondřej: Vidění krále Belšasara (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_zprava/346064" target="_blank">Výklad knihy Daniel, 5. kapitola (audio; ČRo)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://novyzpevnik.evangnet.cz/sites/novyzpevnik.evangnet.cz/files/osnova/Ma_duse_je_ticha-.pdf" target="_blank">Píseň Má duše je tichá z připravovaného zpěvníku (Ž 62)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/vinny-kmen-sv318">Vinný kmen (SV318)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/babylon-sv328">Babylon (SV328)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/kdo-tam-na-zed-zacal-psat-sv150">Kdo to tam na zeď začal psát (SV150)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/primluva-sv21">Přímluva (SV21)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/videni-krale-belsasara-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 14:28:44 +0000 fhalama 12186 at http://katecheze.evangnet.cz Judští mládenci v ohnivé peci http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/judsti-mladenci-v-ohnive-peci-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Marta Židková </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Daniel 3:1-30 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 35 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 21/05/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Vytrvat se víře, ať se děje cokoli</p> <h3> Cíl</h3> <p>Děti mají být ujištěny, že nás Bůh neopouští. Má všechno pod kontrolou. A&nbsp;v&nbsp;určitých okamžicích vstupuje do dějin. Je s&nbsp;námi, i&nbsp;když se nežije vůbec dobře a&nbsp;snadno. Žádný člověk ani sebevětší vládce není mocnější než Pán Bůh. K&nbsp;víře patří i&nbsp;statečnost a&nbsp;odvaha. Příběh nás může takové odvaze učit a&nbsp;k&nbsp;ní inspirovat.</p> <hr /> <h2> Pro učitele</h2> <p>Biblický text: Da 3,1&ndash;30</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-pracovni-lise"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/32-judsti-mladenci-v-ohnive-peci">32 Judští mládenci v ohnivé peci</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/32-judsti-mladenci-v-ohnive-peci-st">32 Judští mládenci v ohnivé peci - st</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/judsti-mladenci-v-ohnive-peci" target="_blank">Bureš, Jiří: Judští mládenci v ohnivé peci (připravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_zprava/327807" target="_blank">Výklad knihy Daniel, 3. kapitola (audio; ČRo)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/ve-jmeno-krista-doufame-ez244">Ve jméno Krista doufáme (EZ244)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/v-tve-sile-pane-boze-muj-ez200">V tvé síle, Pane Bože můj (EZ200)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/my-vyznavame-ez605">My vyznáváme (EZ605)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/moc-predivna-sv186">Moc předivná (SV186)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/babylon-sv328">Babylon (SV328)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/srdce-ciste-sv349">Srdce čisté (SV349)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/tri-mladenci-sv341">Tři mládenci (SV341)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/cest-dej-sv37">Čest dej (SV37)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/daniel-sv266">Daniel (SV266)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/judsti-mladenci-v-ohnive-peci-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 14:23:38 +0000 fhalama 12185 at http://katecheze.evangnet.cz Daniel a jeho přátelé http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/daniel-a-jeho-pratele-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Anna Lavická </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Daniel 1 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Daniel 6 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 34 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 14/05/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Bůh věrný i&nbsp;v&nbsp;nesnázích&nbsp;&mdash; Věrnost Bohu i&nbsp;v&nbsp;nesnázích</p> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://ikarmel.cz/produkt/daniel-zpevnicek-ke-kazete" target="_blank">Fliedr, Bob: Daniel - zpěvníček ke kazetě</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://vlciceii.ymca-jh.cz/wp-content/uploads/2009/08/Zpevnicek_VlciceII.doc" target="_blank">Fliedr, Bob: Daniel (zpěvníček, hned první píseň v pořadí, zpívá se na melodii písně Marnivá sestřenice [Suchý/Šlitr])</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://novyzpevnik.evangnet.cz/sites/novyzpevnik.evangnet.cz/files/osnova/Ma_duse_je_ticha-.pdf" target="_blank">Píseň Má duše je tichá z připravovaného zpěvníku (Ž 62)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.balustrada.cz/bratrstvo/text.phtml?1105#clanek15" target="_blank">Pechar, Jaroslav: Kašrut (Bratrstvo 5/52)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/tva-svoboda-sv344">Tvá svoboda (SV344)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/v-nebi-je-trun-sv360">V nebi je trůn (SV360)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/cest-dej-sv37">Čest dej (SV37)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/proc-se-svet-marnosti-bohatstvim-honosi-ez689">Proč se svět marností, bohatstvím honosí (EZ689)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/neni-lepsi-na-tom-svete-ez611">Není lepší na tom světě (EZ611)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/az-potud-nam-pomahal-hospodin-z-milosti-ez550">Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti (EZ550)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/pane-dnesek-je-den-chvaly-ez442">Pane, dnešek je den chvály (EZ442)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/kdo-na-kolenou-kleci-sv148">Kdo na kolenou klečí (SV148)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/daniel-a-jeho-pratele-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 14:17:14 +0000 fhalama 12184 at http://katecheze.evangnet.cz Otevřu vaše hroby http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/otevru-vase-hroby-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Ondřej Macek </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Ezechiel 37:1-14 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Jan 20:19-23 </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Žalmy 85 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 33 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 07/05/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Pán Bůh má poslední slovo. Žádná tma není tak temná, aby v&nbsp;ní Pán Bůh nemohl rozsvítit. Pán Bůh je dárcem života.</p> <h3> Cíl</h3> <ul> <li> Děti se dozvědí biblický příběh, o&nbsp;kterém zpívají v&nbsp;<em>Údolí suchých kostí</em> (Svítá&nbsp;50).</li> <li> Povíme jim o&nbsp;tom, že díky Bohu nic černého, smutného, bolestného není nezměnitelně napořád.</li> </ul> <h2> Pro učitele</h2> <p>Biblický text: Ez 37,1&ndash;14; J 20,19&ndash;23; (Ž 85)</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-pracovni-lise"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/29-ezechielovo-videni">29 Ezechielovo vidění</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/29-ezechielovo-videni-st">29 Ezechielovo vidění - st</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/ezechielovo-videni" target="_blank">Žídková, Marta: Ezechielovo vidění (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="https://youtu.be/6dafYxu8cQQ" target="_blank">Dry Bones | Ezekiel 37 (video; anglicky)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/divne-veci-dnes-sv50">Divné to věci dnes (SV50)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/muj-pan-vsechny-svola-sv193">Můj Pán všechny svolá (SV193)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/o-svaty-boze-slys-nase-hlasy-ez580">Ó svatý Bože, slyš naše hlasy (EZ580)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/kristus-je-ma-sila-ez648">Kristus je má síla (EZ648)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/pan-manatko-sv263">Pan Maňátko (SV263)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/vse-co-ma-dychani-bts16">Vše, co má dýchání (BTS16)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/vic-nez-oko-spatrit-smi-sv368">Víc, než oko spatřit smí (SV368)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/vitezi-k-pocte-zpivejme-ez667">Vítězi k poctě zpívejme (EZ667)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/prijd-jiz-prijd-duchu-stvoriteli-ez675">Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli (EZ675)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/otevru-vase-hroby-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 14:04:23 +0000 fhalama 12183 at http://katecheze.evangnet.cz Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/jeremjas-uprostred-zkazy-nadeje-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Jiří Bureš </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Jeremjáš 32 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Jeremjáš 52:1-13 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 32 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 30/04/2017</span> </div> </div> </div> <h3>Téma</h3> <ul> <li>Bůh pamatuje na své sliby a&#160;nikdy je nezruší.</li> <li>Když se lež zhroutí, zůstane pravda&#160;— a&#160;naděje!</li> </ul> <h3>Cíl</h3> <ul> <li>Mladší děti uslyší, že Bůh nepřestane milovat člověka, navzdory jeho selháním.</li> <li>Starší děti se inspirují různými prorockými činy, které dávají naději.</li> </ul> <hr /> <h2>Pro učitele</h2> <p>Biblické texty: Jr 32 (Jeremjáš kupuje pole); kontext Jr 52,1–13 (pád Jeruzaléma)</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-pracovni-lise"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/28-jeremjasovo-utrpeni">28 Jeremjášovo utrpení</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/jeremjasovo-utrpeni" target="_blank">Rumlová, Jana: Jerejmjášovo utrpení (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/prorok-jeremjas-ohlasuje-soud" target="_blank">Rumlová, Jana: Prorok Jeremjáš ohlašuje soud (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/navrat-ze-zajeti-stavba-chramu" target="_blank">Prejda, Pavel: Návrat ze zajetí a stavba chrámu (z cyklu Pozvání na cestu; historický přehled a odkazy)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="https://goo.gl/ZuPTz4" target="_blank">Heslo Tiš&#039;a be-av na wikipedii</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo/_zprava/663721" target="_blank">O trestu a nové obnově (ČRo, host pořadu Martin Prudký)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/kam-v-soudu-den-sv136">Kam v soudu den (SV136)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/zni-zni-zni-sv398">Zní, zní, zní (SV398)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/nejsi-sam-svuj-sv157">Nejsi sám svůj (SV157)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/dej-nam-moudrost-odvahu-ez672">Dej nám moudrost, odvahu (EZ672)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/jeremjas-uprostred-zkazy-nadeje-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 13:50:59 +0000 fhalama 12181 at http://katecheze.evangnet.cz Jeremjáš a konec Chrámu http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/jeremjas-a-konec-chramu-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Jiří Bureš </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Jeremjáš 18:1-12 </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Jeremjáš 7:1-15 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 31 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 23/04/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <ul> <li> Bůh je náš Pán a&nbsp;my jsme v&nbsp;jeho rukou.</li> <li> Víra &bdquo;ze zvyku&ldquo; (bez vztahu k&nbsp;Bohu) nestačí.</li> </ul> <h3> Cíl</h3> <ul> <li> Předškolní děti se dozvědí, že do kostela chodíme poslouchat Pána Boha.</li> <li> Mladší a&nbsp;starší školní děti si uvědomí, že Boha je třeba vzít vážně&nbsp;&mdash; nestačí něco o&nbsp;něm vědět nebo ze zvyku chodit do kostela.</li> </ul> <hr /> <h2> Pro učitele</h2> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/prorok-jeremjas-ohlasuje-soud" target="_blank">Rumlová, Jana: Prorok Jeremjáš ohlašuje soud (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/jeremjasovo-utrpeni" target="_blank">Rumlová, Jana: Jeremjášovo utrpení (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo/_zprava/490638" target="_blank">Jan Heller: Povolání proroka Jeremjáše (audio; ČRo)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/buh-je-nas-pan-kral-ez607">Bůh je náš Pán a Král (EZ607)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/kam-v-soudu-den-sv136">Kam v soudu den (SV136)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/zni-zni-zni-sv398">Zní, zní, zní (SV398)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/ja-o-pane-muj-sv331">To já ó Pane můj (SV331)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/jeremjas-a-konec-chramu-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Tue, 06 Dec 2016 13:29:31 +0000 fhalama 12180 at http://katecheze.evangnet.cz Obnova za časů krále Jóšijáše http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/obnova-za-casu-krale-josijase-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Jana Hofmanová </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> 2 Královská 22 - 23 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 30 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 09/04/2017</span> </div> </div> </div> <h3>Téma</h3> <p>Obrátit celé své srdce, celou svou duši a&#160;celou svou sílu k&#160;Hospodinu má vždycky smysl.</p> <h3>Cíle</h3> <ul> <li>Děti uslyší příběh o&#160;králi Jóšijášovi a&#160;o&#160;jeho úsilí o&#160;obnovu.</li> <li>Děti zažijí radost a&#160;užitek z&#160;nečekaného nálezu.</li> <li>Děti si propojí, že slovo Písma vede k&#160;úsilí o&#160;obnovu v&#160;různých oblastech života.</li> </ul> <hr /> <h2>Pro učitele</h2> <p>Biblický text: 2Kr 22–23</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-pracovni-lise"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/26-josijas-kral-reformator">26 Jošijáš - král reformátor</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/26-josijas-kral-reformator-st">26 Jóšijáš král reformátor - st</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/josijas-kral-reformator" target="_blank">Trusina, Jan: Jóšíjáš – král reformátor (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/friendlp.nfo:o:1ec4.jpg" target="_blank">Jóšijáš a chrám (omalovánka/vystřihovánka; www.lds.org)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f0/13/2f/f0132fd7a2c610cc28c516bb8c173ef6.jpg" target="_blank">Jóšijáš boří modly (omalovánka)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.sheknows.com/kids-activity-center/print/scroll" target="_blank">Šablona na svitek (sheknows.com)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://meaningfulmama.com/paper-plate-crown-awana-cubbies-bear-hug-craft-10.html" target="_blank">Návod na výrobu koruny z papírového talířku (meaningfulmama.com; anglicky)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="https://youtu.be/dJyQHcmrK40" target="_blank">Josiah And The Book Of The Law (video, spíš na náboženství, nebo pro učitele, nebo lze vybrat kousek jako ilustraci; anglicky)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="https://youtu.be/eGRmTXOiljQ" target="_blank">Oboroh: Studně nepřevážená</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/moudrosti-poklad-z-nebe-ez446">Moudrosti poklad z nebe (EZ446)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/vsichni-kdo-skladaji-ez195">Všichni, kdo skládají (EZ195)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/odpust-ez688">Odpusť (EZ688)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/v-tobe-je-radost-ez649">V tobě je radost (EZ649)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/babylon-sv328">Babylon (SV328)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/cest-dej-sv37">Čest dej (SV37)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/v-nebi-je-trun-sv360">V nebi je trůn (SV360)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/ja-o-pane-muj-sv331">To já ó Pane můj (SV331)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/rekni-v-co-doufa-srdce-tvy-sv289">Řekni, v co doufá srdce tvý (SV289)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/svobodna-zem-sv288">Svobodná zem (SV288)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/srdce-ciste-sv349">Srdce čisté (SV349)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/prosba-prijd-jiz-sv278">Prosba (Přijď již) (SV278)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/obnova-za-casu-krale-josijase-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Sun, 04 Dec 2016 21:30:18 +0000 fhalama 12134 at http://katecheze.evangnet.cz Chizkijáš: Důvěra proti chvástání http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/chizkijas-duvera-proti-chvastani-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Jiří Tengler </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> 2 Královská 18 - 19 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 29 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 02/04/2017</span> </div> </div> </div> <h3>Téma</h3> <p>V&#160;zdánlivě bezvýchodné situaci pomáhá Božímu lidu důvěra v&#160;živého Hospodina, třebaže hrůzostrašní nepřátelé se víře posmívají. Bůh odvrátí zkázu a&#160;dopřeje svým věrným další život ve vlastní zemi.</p> <h3>Cíl</h3> <p>Rozlišit mezi slovy dobrými (od Boha) a&#160;slovy špatnými. Děti se dozvědí o&#160;síle slov, která vzbuzují důvěru a&#160;překonávají výhružná slova protivníků.</p> <hr /> <h2>Pro učitele</h2> <p>Biblický text: 2Kr&#160;18–19</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/pan-buh-je-sila-ma-ez182">Pán Bůh je síla má (EZ182)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/modlitba-krale-salamouna-sv189">Modlitba krále Šalamouna (SV189)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/neskladejte-v-mocnych-nadeji-ez632">Neskládejte v mocných naději (EZ632)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/namest-sv165">Náměšť (SV165)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/chizkijas-duvera-proti-chvastani-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Sun, 04 Dec 2016 21:22:43 +0000 fhalama 12133 at http://katecheze.evangnet.cz Odéd: o milosrdných Samařanech http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/oded-o-milosrdnych-samaranech-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Jiří Tengler </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> 1 Paralipomenon 28:1-15 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 28 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 26/03/2017</span> </div> </div> </div> <h3> Téma</h3> <p>Prorocké slovo zasahuje do lidských životů a&nbsp;Bůh proměňuje lidský úděl&nbsp;&mdash; z&nbsp;kořistnických vítězů se stávají velkorysí sousedé a&nbsp;poražení se vracejí šťastně domů.</p> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.theologische-buchhandlung.de/pdf/kamashibai-samariter.JPG" target="_blank">Podobenství o Samařanovi v obrázcích (www.theologische-buchhandlung.de)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/kdo-me-z-pout-mych-sv147">Kdo mě z pout mých (SV147)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/nove-prikazani-sv364">Nové přikázání (SV364)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/premyslej-dekuj-sluz-sv273">Přemýšlej, děkuj a služ (SV273)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/oded-o-milosrdnych-samaranech-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Sun, 04 Dec 2016 21:18:46 +0000 fhalama 12132 at http://katecheze.evangnet.cz Jonášův útěk a návrat http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/jonasuv-utek-a-navrat-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Gabriela Horáková </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> Jonáš 1 - 4 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 27 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 19/03/2017</span> </div> </div> </div> <h3>Téma</h3> <p>Strach a&#160;hněv člověku brání přát druhým milost</p> <h3>Cíl</h3> <ul> <li>Děti uslyší příběh o&#160;tom, že Pán Bůh nedává člověku snadné úkoly a&#160;že člověk by se jich leckdy rád zřekl.</li> <li>Děti se dozvědí, že Pán Bůh se chce nad člověkem raději smilovat než jej trestat.</li> <li>Děti tak mohou vědět, že Bůh miluje každého, kdo lituje svých zlých skutků bez ohledu na to, jestli patří do církve či nikoliv.</li> </ul> <hr /> <h2>Pro učitele</h2> <p>Biblický text: kniha Jonáš</p> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://booksnthoughts.com/unusual-explanations-in-midrashim-on-jonah/" target="_blank">Unusual explanations in Midrashim on Jonah (anglicky; booksnthoughts.com)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8751-jonah-book-of" target="_blank">Hirsch, Emil G., Budde, Karl: Jonah, Book of (anglicky; www.jewishencyclopedia.com)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/daniel-sv266">Daniel (SV266)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/o-pokani-sv276">O pokání (SV276)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/jonasuv-utek-a-navrat-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Sun, 04 Dec 2016 21:14:31 +0000 fhalama 12131 at http://katecheze.evangnet.cz Přemožení Aramejců http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/premozeni-aramejcu-dpns <div class="field field-type-text field-field-puvod"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Původ materiálu:&nbsp;</div> Miki Erdinger </div> </div> </div> <div class="field field-type-bible-field field-field-biblicky-odkaz"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Biblický oddíl:&nbsp;</div> 2 Královská 6:8-23 </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-poradove-cislo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Pořadí v lekci:&nbsp;</div> 26 </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-datum-pripravy"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Datum přípravy:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ne, 12/03/2017</span> </div> </div> </div> <h3>Téma</h3> <p>Hospodin otevírá oči pro dobrá řešení životních událostí, strachů a&#160;rozhodování.</p> <h3>Cíl</h3> <ul> <li>Mladší děti zjistí, že nechat si pomoci a&#160;pomáhat je normální.</li> <li>Starší děti pochopí, že vítězit se dá nad nepřáteli i&#160;bez boje. To je cesta, kterou nám radí Bůh.</li> <li>Nejstarší děti si zkusí, jaké je to nevědět kudy dál a&#160;kde najít východiska.</li> </ul> <hr /> <h2>Pro učitele</h2> <p>Biblický text: 2Kr 6,8–23</p> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-pracovni-lise"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na pracovní list:&nbsp;</div> <a href="/pracovni-listy/23-premozeni-syrskych">23 Přemoženi syrských</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-souvisejici-weby"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Kam dále:&nbsp;</div> <a href="/katecheticke-pripravy/premozeni-aramejcu-syrskuch" target="_blank">Kejřová, Eva: Přemožení Aramejců (starší přípravka z cyklu Pozvání na cestu)</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-odkaz-na-pisen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/mir-na-zemi-daruj-nam-ez702">Mír na zemi daruj nám (EZ702)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/posila-na-cestu-sv135">Posila na cestu (SV135)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/utery-konci-stredou-sv31">Úterý končí středou (SV31)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/nove-prikazani-sv364">Nové přikázání (SV364)</a> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/nekdo-me-vede-za-ruku-ez176">Někdo mě vede za ruku (EZ176)</a> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Odkaz na píseň:&nbsp;</div> <a href="/pisen/nekdo-hodil-kamen-sv306">Někdo hodil kámen (SV306)</a> </div> </div> </div> <div class="read-more"><a href="/katecheticke-pripravy/premozeni-aramejcu-dpns" title="Přečíst zbytek tohoto příspěvku." rel="nofollow"><strong>Číst dál &raquo;</strong></a></div> Dál přece nejdeme sami II Mladší školní Předškolní Starší školní Sun, 04 Dec 2016 21:07:19 +0000 fhalama 12130 at http://katecheze.evangnet.cz