výročí http://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/239/all cs Výtvarná dílna s Mistrem Janem Husem http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/vytvarna-dilna-s-mistrem-janem-husem <div class="product-body"><div> Materi&aacute;l pro pr&aacute;ci s dětmi V&yacute;tvarn&aacute; d&iacute;lna s Mistrem Janem Husem, autorkou je Olga Pikousov&aacute;. Jedn&aacute; se o pět v&yacute;tvarn&yacute;ch &uacute;loh, připraven&yacute;ch tak, aby je zvl&aacute;dli v&eacute;st i v&yacute;tvarně nenadan&iacute; učitel&eacute;. Materi&aacute;l je možn&eacute; použ&iacute;vat s dětmi od 4 let.</div> </div><div class="product-info product display"><span class="uc-price-product uc-price-display uc-price">25,00Kč</span></div><div class="field field-type-filefield field-field-prilozeny-soubor"> <div class="field-label">Přiložený soubor:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikona" src="http://katecheze.evangnet.cz/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://katecheze.evangnet.cz/sites/default/files/soubory/prilohy/hus-vzorek.pdf" type="application/pdf; length=481053">hus-vzorek.pdf</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-na-titulku"> <div class="field-label">Do bloku na titulce:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ne </div> </div> </div> historie Hus kalich výročí Předškolní Školní Fri, 29 May 2015 12:59:00 +0000 benesova 8956 at http://katecheze.evangnet.cz