Tábory http://katecheze.evangnet.cz/taxonomy/term/189/all cs Tábory a nový Zákon o zdravotních službách http://katecheze.evangnet.cz/odkazy/tabory-novy-zakon-o-zdravotnich-sluzbach <div class="weblinks weblinks-item weblinks-link-5939"> <div class="weblinks-linkview"><a href="/weblinks/goto/5939" target="_blank" title="Tábory a nový Zákon o zdravotních službách">http://krizovatka.skaut.cz/doporucujeme/7348-informace-zdravotni-rady-junaka-k-novele-zakona-o-zdravotnich-sluzbach/</a></div><!--class="weblinks-linkview"--> <div class="weblinks-body"> </div><!--class="weblinks-body"--> </div><!--class="weblinks weblinks-item weblinks-link-5939"--> http://katecheze.evangnet.cz/odkazy/tabory-novy-zakon-o-zdravotnich-sluzbach#comments Tábory Thu, 10 May 2012 18:47:29 +0000 admin 5939 at http://katecheze.evangnet.cz