Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Náboženské menšiny (soubor textů) Podklad pro tematický program
Zabíjej a jez! Skutky 10:13 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Andělé (soubor textů)
Numeri 22:2
Genesis 21:7
Genesis 22
Matouš 2:13-15
Exodus 18:4
Skutky 12:33
Lukáš 10:18
Lukáš 1:28
Daniel 8:16
Daniel 9:21
Matouš 22:30
Zjevení 1 - 3
Žalmy 121
Židům 11
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Velký obrat
Matouš 5:4-8
Izajáš 61:1
Numeri 11:12
Žalmy 37:7-8
Žalmy 107:8-9
Matouš 12:7
Žalmy 73:1
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Blaze chudým v duchu
Matouš 5:3
Izajáš 61:1
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Projev Boží vůle Matouš 5:1-2 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Vstávat?? (soubor textů) Přísloví 6:6 Podklad pro tematický program
Světlo lidí Jan 1:4 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Poznej svá obdarování... Co je na povrchu a co je uvnitř... Tématický program
Pravda (soubor textů) List Jakubův 5:16 Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Mk 2,1 - 12 Marek 2:1-12 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Být tu pro druhé ... postavit se zlu Genesis 12:1-7 Tématický program
Přispět církvi? (soubor textů) Podklad pro tematický program
Mk 1, 40 - 45 Marek 1:40-45 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Naše sny a vize - I Have a dream Biblický program, Tématický program
Hrdinství nebo obět? (soubor textů) Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Mk 1,29 - 39 Marek 1:29-39 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Hledání smyslu života... Albert Schweitzer Biblický program, Tématický program
city (soubor textů)
Žalmy 150
Exodus 15:20
1 Samuelova 18:6
Jeremjáš 31:4
Jeremjáš 21:12
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Uzdravení jako metafora odpuštění Marek 1:21-28 Pobožnost, Úvaha pro biblický program