Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Je čas mlčet i čas mluvit Kazatel 3:7 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Nejistota (soubor textů)
Jan 20:24
2 Korintským 10:7-27
Židům 11:1
Židům 11:14 - 12:1
Lukáš 18:9-14
2 Korintským 10:7
Římanům 8:35
Římanům 8:38-39
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas roztrhávat i čas sešívat Kazatel 3:7 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Vztek (soubor textů) Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat Kazatel 3:6 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Naděje (soubor textů)
Kazatel 9:4
Přísloví 19:18
Rút 1:12 - 2:12
Žalmy 71:5
Genesis 49:18
Římanům 15:13
Efezským 4:4
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas objímaní i čas objímaní zanechat Kazatel 3:5 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Vina (soubor textů)
Genesis 4:13
Matouš 18:21-35
Jan 18:38
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímaní zanechat Kazatel 3:5 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Odvaha (soubor textů) Daniel 6 Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat Kazatel 3:4 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Zármutek (soubor textů) Žalmy 38 Podklad pro tematický program
Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat Kazatel 3:3 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Radost (soubor textů)
Filipským 4:10-14
Filipským 1:15-17
Filipským 3:2
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat Kazatel 3:2 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Strach (soubor textů
Exodus 3
Izajáš 6
Podklad pro tematický program
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas Kazatel 3:1 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Amen Matouš 6:13 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Neboť tvé jest... Matouš 6:9-13 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Antoine de Sain-Exupéry - Malý Princ Podklad pro tematický program