21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem - st

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
21
Biblický odkaz: 
Exodus 4:29-31
Biblický odkaz: 
Exodus 5:1-23
Biblický odkaz: 
Exodus 6:1
Biblický odkaz: 
Exodus 7:19-25
Biblický odkaz: 
Exodus 10:1-9
10,00Kč

Odpověď na otázku v horní polovině pracovního listu můžete hledat společně během nebo po vyprávění, nebo ji mohou hledat děti samostatně tak, že jim rozdáte bible, aby si úryvky samy přečetly. O spodní polovině pracovního listu nejdříve společně mluvte. Vychází z toho, že egyptské rány nebyly „Božím teroristickým nátlakem“ (Bůh také Mojžíšovi hned na začátku říká, že jeho vyjednávání nebude úspěšné) a nebyly možná ani tolik určeny Egypťanům, jako spíš Izraelcům, u nichž měly obnovit důvěru a demaskováním egyptských náboženských symbolů moci poukázat na jejich bezmoc. Vyzvěte děti, aby se pokusily vymýšlet obdobně ironické proměny.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Deset ran egyptských
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem