Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
58 Svatá Trojice
Matouš 28:16-20
Deuteronomium 6:4
Izajáš 61:1
Matouš 3:16-17
Církevní rok
59 Čas svěřený
Kazatel 3:1-15
Matouš 25:14-30
Církevní rok
59 David a Golijáš 1 Samuelova 17 NŠ Louny
60 Saulovy nástrahy 1 Samuelova 18 NŠ Louny
60 Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem
Exodus 16:22-30
Genesis 2:1-4
Marek 2:27-28
Církevní rok
61 Čas promarněný a proměněný Lukáš 16:19-31 Církevní rok
61 Davidův útěk k Samuelovi 1 Samuelova 19 NŠ Louny
62 Čas bláznivě radostný
2 Samuelova 6:1-20
Žalmy 132
Žalmy 149:2-3
Žalmy 149:5-6
Církevní rok
62 David a Abígajil 1 Samuelova 25 NŠ Louny
63 David v Saulově táboře 1 Samuelova 26 NŠ Louny
63 Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) 2 Královská 22 Církevní rok
64 David táhne proti Amálekovi 1 Samuelova 30 NŠ Louny
64 Hospodin jako matka (Den matek) Žalmy 131 Církevní rok
65 Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Exodus 13:14-16 Církevní rok
65 Saul v Én-dóru, Saulova smrt 1 Samuelova 28:3 - 31: NŠ Louny
67 Abnérova a Íš-bóšetova smrt 2 Samuelova 3 - 4 NŠ Louny