Dál přece nejdeme sami

Stvoření člověka

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Genesis 2:4-25
Biblický oddíl: 
Genesis 1:26-27
Biblický oddíl: 
Koloským 1:15
Datum přípravy: 
Ne, 20/09/2015

Téma

  • Člověk je stvořen jako ta/ten, kdo žije pro druhého.
  • Člověk je stvořen, aby komunikoval a žil v blízkém vztahu s Bohem.

Cíle

  • Poděkujeme s dětmi Bohu za to, že stvořil a chrání naši rodinu (předškolní děti).
  • Děti si uvědomí, že život bez druhého člověka je neúplný a prázdný (školní děti).
Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka
Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka - st
Odkaz na pracovní list: 
Stvoření světa pracovní list
Odkaz na pracovní list: 
DESKOVÁ HRA STVOŘENÍ SVĚTA

Na počátku mluvil Bůh

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Genesis 1:1 - 2:3
Datum přípravy: 
Ne, 13/09/2015

Téma

Svět je místo, které moudře založil Bůh. Celý svět má oslavovat Boha.

Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka
Odkaz na pracovní list: 
01 Stvoření světa a člověka - st
Odkaz na pracovní list: 
DESKOVÁ HRA STVOŘENÍ SVĚTA
Odkaz na pracovní list: 
Stvoření světa pracovní list

Dál přece nejdeme sami

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Lukáš 24:13-36
Datum přípravy: 
Ne, 06/09/2015

Bohoslužby na začátku školního roku

Školní rok může být zahájen rodinnými bohoslužbami, které otevřou téma nového cyklu nedělní školy. Název cyklu je Dál přece nejdeme sami. Věříme, že nás na cestě doprovází Hospodin. Dovídáme se o něm z Bible. Otevírají se před námi příběhy lidí, které Pán Bůh zavolal, doprovázel, mluvil k nim, pomáhal jim. A oni mu věřili, spolehli se na něj. Někdy. Někdy taky ne, žili si po svém. Bible je knihou svědectví o lidech a Pánu Bohu.

Syndikovat obsah